Trung tá Vũ Quang Khánh

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

binh chủng Pháo binh

Tiểu đ̣an 4 Pháo Binh tại Ban Mê Thuột
Tiểu Đoàn 27 Pháo Binh Biên Ḥa

Pháo Binh Sư Đ̣an 7 Bộ binh

Năm 1963 thụ huấn Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa kỳ,
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đàn 18 Bộ Binh
Chỉ Huy Phó Pháo Binh Quân Đ̣an 3 tại Biên Ḥa
Giải ngũ năm 1973

Cư trú tại Pennsylvania và Texas