Pháo Thủ Vũ Bá Đạt

Sinh ngày 21-11-1933 tại Hà Nội
06/1954 Động viên vào
Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 5, 
thuộc binh chủng Pháo Binh.
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh Biên Ḥa
1956 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 23 Pháo Binh G̣ Vấp

1960 Du học Hoa kỳ, Khóa BOC.
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 34 Pháo Binh Đà Nẵng
 1965 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ.
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh Biên Ḥa
  Tiểu Đoàn Phó
 11/1967 Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đ̣an 61 Pháo binh Tân lập G̣ Vấp
Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Ft Leavenworth Kansas
 Trưởng Khối Kê Hoạch BCH/Pháo Binh/QLVNCH
1975 Tù cải tạo 10 năm
 
08/1991 Cùng gia đ́nh định cư tại Baton Rouge LA theo diện HO 7. 

Từ trần ngày 7/11/2009 tại Lousiana thọ 76 tuổi
Huy chương gồm
Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân chượng
Lục quân huân chương đệ nhị đẳng
6 Anh dũng bội tinh: 1 nhành dương liễu, 1 sao vàng, 1 sao bạc, 3 sao đồng
Kỹ thuật bội tinh