Pháo Thủ  Văn Trí Dũng
 

 


Sinh năm 1952 tại Phủ Lư Hà Nam Bắc Việt
Tốt nghiệp khóa 3/71 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Ngành Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 23 Pháo Binh Quảng Ngải
Sĩ quan Tiền sát viên
Biệt phái về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Nhiệm vụ Sĩ Quan Phối hợp Hỏa Lực
Biệt phái về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Tiền Phương Quân Đoàn I
 SQ Phối Hợp Hỏa Lực TTHL/QĐ I
Thuyên chuyển về Pháo binh Tiểu Khu Quảng Ngăi.

1975 tù công sản
Vượt biên đến Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 1986

Lập gia đ́nh năm 1998

Định cư tại Arizona Hoa Kỳ.