Pháo Thủ  Từ Đức Tài

 1959 - 1966

Giáo sư Toán các trường Trung học tư thục
trong tỉnh B́nh Thuận, Trung học Đa Minh Sông Mao, 
Trung học Thanh Hải và Bồ Đề Phan Thiết.

1966 - 1975

Tốt nghiệp khóa 22 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập Binh Chủng Pháo binh 
Tiểu đ̣an 232 Pháo Binh 
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đoàn 23 Pháo Binh
Đ
i úy Sĩ quan PHHL/TTHQ SD23BB
Có mặt khắp các chiến trường Cao Nguyên và Kontum 
vào mùa hè đỏ lửa 1972

1975 - 1982

Tù cải tạo cà Tốt, Sông Mao... và A30  Tuy Ḥa Phú Khánh.
Gia đ́nh đến Mỹ, HO07 tháng 7 năm 1991, 
vợ  và 2 con trai, 3 cháu nội 2 trai một gái.

Hiện định cư tại Portland Oregon