Trung Tá Trương Văn Dung

-Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1926
-Tốt nghiệp Cao Đẳng Nông Lâm Súc Blao.
-Công chức tùng sự lần lượt tại Cao Ủy Phủ Pháp tại Lào,
Tổng Nha Ngân Khố Sài Gòn, Ty Ngân Khố Vĩnh Long.

-Động viên Khóa 5 SQTB/TĐ Binh chủng Pháo Binh.
-Giải ngũ 1957, giữ các chức vụ hành chánh: Phó Quận Hành Chánh Mõ Cày, Trưởng Phòng Quân Vụ tỉnh Kiến Hòa.

-Tái ngũ năm 1961, trình diện TĐ21PB tại Bình Thủy , Cần Thơ
-Năm 1962 Du học Khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ
-Năm 1964 thuyên chuyển về TĐ 91 PB tại Sa Đéc.
-Pháo Đội Trưởng PĐ C/91PB.
-Năm 1971 Tiểu Đoàn Phó TĐ 91 PB.
-Năm 1974 Trung tá, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 92 PB (Long Hồ- Vĩnh Long)
-Vượt biên và định cư tại Nam Florida từ năm 1985.

Từ trần ngày 28 tháng 6 năm 2015 tại West Palm Beach, Florida
                Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi

      PHÂN ƯU

        Nhận được tin buồn
Cựu Pháo Thủ Trung Tá
              TRƯƠNG VĂN DUNG
           

Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 92 Pháo Binh
                   Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH
                    Cựu SVSQ Khóa 5 “Vì Dân” Trường SQTB Thủ Đức
Đã mệnh chung vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2015 tại

West Palm Beach, Florida.
      Hưởng thượng thọ 87 tuổi

Trước tin buồn nầy,  Gia Đình Pháo Thủ VNCH thành kính phân ưu cùng tang quyến.  Nguyện cầu hương linh cố Pháo Thủ được an vui nơi miền cựu lạc.

Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn và
Gia đình Pháo Thủ VNCH

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
                

                          

CÁM ƠN

Trong niềm tri ân và quý mến
                   Toàn thể tang gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ

-Cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di, Nguyên Tư lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH.
-Gia Đình  Pháo Thủ QLVNCH.
-Quý Niên trưởng Cựu SVSQ Khóa 5 Trừ Bị Thủ Đức.
-Quý Pháo thủ trong Gia Đình 91 và 92 Pháo Binh.
-Quý Chiến hữu Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Nam Florida.
-Ô. Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Florida
-Ô. Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐVN Tiểu Bang Florida.
-Ô. Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Florida
-Ô. Hội trưởng Hội Phật Giáo WPB- chùa Lộc Uyển và Ban Hộ Niệm
-Hội Cựu SVSQ/TĐ Trung Tâm FL & Nguyệt San Diều Hâu FL.
-Hội Văn Nghệ Sĩ Tự Do Orlando.
-Quý anh chị em Ca Nhạc Sĩ West Palm Beach.
-Quý bà con quyến thuộc và thân hữu xa gần tại Florida,Việt Nam, Texas, California, Australia…          Đã đến thăm viếng, an ủi, gởi điện thư, tràng hoa, điện thoại, cầu nguyện, ân cần chia sẽ trước sự mất mát vĩnh viễn ra đi của Chồng, Cha, Ông chúng tôi là  

           Cựu Trung Tá Pháo Binh TRƯƠNG VĂN DUNG
                    Mệnh chung ngày 28 tháng 6 năm 2015
                 Hưởng thọ 87 tuổi

Trước tấm chân tình dành cho người quá cố và tang quyến, gia đình chúng tôi xin được Chân Thành Cảm Tạ và Thành Kính Tri Ân đến toàn thể Quý Vị. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sai sót, kính mong Quý Vị vui lòng niệm tình tha thứ

                         TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐỒNG TRI ÂN VÀ CẢM TẠ                                Bà Quả Phụ Trương văn Dung và các Con Cháu