Pháo Thủ Trần Văn Thông

Đem tuổi 20, động viên vào trường Sỉ Quan Trừ Bị Thủ Đức,
 tốt nghiệp khóa 5 “V̀ DÂN” với cấp bậc Thiếu Úy, chuyên ngành Pháo Binh.
 Bản thân đă phục vụ quân ngũ hơn 20 năm, qua nhiều đơn vị Pháo Binh cấp Tiểu Đoàn,
 đă tham dự nhiều cuộc hành quân trên nhiều vùng đất nước,
 đă trưởng thành trong một tập thể quân đội.
Chính trong tập thể này mà tôi đă  nhận thấy rằng,
nếu loại bỏ những tiêu cực cá biệt, th́ Quân Đội là một tập thể có lư tưởng,
 đă tập hợp được nhiều tầng lớp thanh niên có hoài bảo,
có tài năng nhiệt thành phục vụ Tổ Quốc và nhân dân, có nhân nghĩa,
 có t́nh bạn bè, xứng đáng để mến phục, tôn trọng và yêu thương.
  Sau 30 tháng 4 năm 1975, trong gần 10 năm đi tù cải tạo,
6 năm làm công dân hạng bét trong xă hội (xếp hạng công dân thứ 14),
 không được sống trên chính quê hương ḿnh.

 May mắn thay,
 được chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cưu mang cho tái định cư trên “quê hương thứ hai”,
 đă xây dựng lại đời sống yên vui bên cạnh gia đ́nh, vợ con sum họp suốt 20 năm nay.
Xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ rất nhiều.