Cố Trung tá Trần Văn Nghiêm
 (3/6/1925 - 12/2/1995)
Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
Pháo đội trưởng Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh B́nh Thủy
đổi tên thành Tiểu đ̣an 21 Pháo Binh
Thuyên chuyển về TD26PB Huế
Du học Pháo binh tại Hoa Kỳ
1960 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH
Giải ngũ
Cư trú tại nam California
Qua đời 1995 tại Cali

Anh Chị Trần Văn Nghiêm khi c̣n ở Sài G̣n Anh Chị Nghiêm và bạn bè cũ của TD21PB