Cố Trung tướng Trần Văn Minh

1932 - 1997
11-6-1952 Tốt nghiệp khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
 1953 Gia nhập quân chủng Không quân
Thụ huấn Quan Sát Viên Phi cơ
Thụ huấn Hoa tiêu Quan Sát
1955 Du học Hoàn hảo Sĩ quan Phi hành
1958 Được đề cử theo học khóa Hoa tiêu Khu trục phản lực T-37
1960 Khóa Chỉ huy Tham mưu cao cấp
đă từng giữ chức vụ :
Chỉ huy trưởng trường Quan Sát Nha Trang
Chỉ huy phó Căn cứ Chiến thuật 1 Nha Trang
Chỉ huy trưởng Căn cứ 4 Trợ lực Đà Nẵng
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Không Chiến
Tư lệnh Không đoàn 62 Chiến thuật
Tư lệnh Không đoàn 74 Chiến thuật
1965-1967 Tư lệnh phó Không Quân
1967-1975 Tư Lệnh Không Quân VNCH
Đệ Nhị Đẳng Bảo Quốc Huân chương và nhiều huy chương khác

Qua đời tại San Jose California