Pháo Thủ  Trần Văn Hội


 

Tốt nghiệp khóa 2/69 SQTB/Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 182 Pháo Binh tại Long Khánh
Thuyên chuyển về BCH/PB/Quân Đoàn III Biên Ḥa
Trung Đội Trưởng Trung Đội 3 Địa H́nh
Thuyên chuyển đến Pháo Binh Tiểu Khu Biên Ḥa
 Sĩ Quan Phối Hợp Hỏa Lực TK/Biên Ḥa

Định cư tại Hoa Kỳ kể từ Năm 1990 .
Hiện cư ngụ tại Michigan Hoa Kỳ