Cố Đại tá Trần Văn Hào

22/9/1922 – 12/12/1988

 

 

                    Tốt nghiệp khóa 5 Đà Lạt
                                Binh chủng Pháo Bi
   1952 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Ban Mê Thuột

       1954 BCH/Pháo Binh Quân Đoàn tại Pleiku
                1955 Trường Pháo binh Phú lợi, Thủ đầu một

 1958 CHT/Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ Binh Đà Nẵng

1960 CHT/Pháo Binh Sư Đoàn 1 Bộ Binh Quảng Trị

           1963 CHT PB/Quân Đoàn 2 Pleiku

                 1968 Tư lệnh phó SD18BB

         1969 CHT/PB Quân Đoàn 3 Biên Ḥa

1970 Phụ Tá Tiểu Khu Trưởng Tiểu khu Vinh Long

      1973 CHT/Pháo Binh Quân Đoàn 4 Cần thơ

                           1975 Giải ngũ

 

Gia đ́nh năm 1968