Pháo Th Trần Văn Bường

 

Sinh 10/8/1940 tại B́nh Thuận
1963 Tốt nghiệp khóa 18 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam Đà Lạt
Thụ huấn khóa Sĩ quan Pháo Binh căn bản
1964 Thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 91 Pháo Binh Sa Đéc
1965 Theo học khóa Pháo Đội Trưởng tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ.
1968-71 Pháo Đội trưởng Tiểu Đ̣an 90 Pháo Binh Vĩnh Long
Thăng cấp Đại úy, theo học khóa Pháo Binh Cao cấp.
1971-72 Pháo Đội Trưởng Tiểu đ̣an 233 Pháo Binh
19/6/1972 Thăng cấp Thiếu tá đặc cách mặt trận tại Pleiku
1972-73 Tiểu Đ̣an Phó Tiểu đ̣an 69 Pháo Binh Pleiku.
1973-75 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Quảng Đức
kiêm TMP/HQ/TK Quảng Đức

Hiện định cư tại Houston TX