Pháo Thủ  Trần Văn Ân

Sinh năm 1931
Tốt nghiệp khóa 2
Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
1952-54 Du học Pháo Binh tại Châlons-sur-Marne, Pháp
1959-61 Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 26 Pháo Binh Phú Bài Thừa Thiên
1961-65 Trưởng Khối Quân Huấn, Tường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam Đà Lạt
1966-67 Giám Đốc Nha Thông Tin Báo Chí Bộ Thông Tin
1968-69 Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đ̣an 7 Bộ Binh
1969-71 Phát Ngôn Viên Quân Sự/Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị
1971-75 Dân biểu Quốc Hội Lập Pháp VNCH

Định cư tại California.