Pháo Thủ  Trần Như Ḥa

 

1957 Tốt nghiệp Khóa 6 Trường Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức
ngành Pháo binh
1958-61 Chuẩn úy thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 26 Pháo Binh Phú Bài.
Sĩ Quan Tác xạ Pháo Đội.
1961-64 Sĩ quan Truyền Tin và Tiếp liệu BCH/PB/SĐBB Sa Đéc
1965-67 Sĩ quan Trưởng Ban 3 Tiểu đoàn 182 Pháo Binh
1968-69 Pháo Đội trưởng PDA/TD182PB
1970 Tiểu Đoàn Phó Tiểu đoàn 12 Pháo Binh
1971 Thăng cấp Thiếu tá
1975 Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh Phú Bài
tù cải tạo 9 năm 4 tháng

Định cư tại Michigan Hoa Kỳ năm 1992