Pháo Thủ Trần Minh Kiển 

Sinh ngày 1-1-1935
1962 Tốt nghiệp khóa 14 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Thuộc Binh chủng Pháo Binh

1963 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh G̣ Vấp
1965 Chánh Văn Pḥng Tiểu Khu Trưởng kiêm Tỉnh Trưởng Ba Xuyên
Du học khóa Search light tại Fort Sill Hoa Kỳ
Thăng cấp Đại úy
1966 Chánh Văn pḥng Thiếu tướng Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh
Quân Lực Viêt Nam Cộng Ḥa

1968 tử trận tại G̣ Vấp

Bà qủa phụ và 3 con

 định cư tại Nam California.