Pháo Thủ Trần Đức Hiệu

 

Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị
Gia nhập binh chủng Pháo Binh
1959-61 Tiểu Đ̣an 27 Pháo binh Di An, Biên Ḥa
1961-64 Tiểu Đ̣an 221 Pháo Binh  tại Pleiku, Kontum
1965-67 Pháo Đội trưởng Tiểu Đ̣an 71 Pháo Binh Mỹ Tho, và Mộc Hóa

1967-69 Pháo Đội trưởng Tiểu đ̣an 91 Pháo Binh Sa Dec, Kiến Phong
1969-70 Du học Pháo Binh Cao Cấp Hoa Kỳ FAOAC 3-1970
1970-75
 Chỉ Huy Trưởng Pháo binh Tiểu khu Long Khánh - Măt trận Xuân Lộc
1975-2010 Định cư tại Tulsa, Oklahoma
1979 BSBA University of Tulsa Okla
1981 Certified Public Accountant
5/1981 Member of AICPA và OSCPA
Thụ phong Thầy Sáu Vĩnh Viễn tại địa phận Tulsa Oklahoma 5/1/1998
Master 's degree in Theology at University of Dallas, Texas in May 2001

2010-Hiện tại: về hưu và cư ngụ tại Grand Prairie, Texas

 

 

Niên trưởng Trần Đức Hiệu và phu nhân

Gia đ́nh con gái lớn Trần Vũ Thu Hằng

gia đ́nh con trai lớn nhất Trần Vũ Đức Hùng

gia đ́nh con trai Trần Vũ Đức Ḥai

Gia đ́nh Trần Vũ Bích Huyền

Cô gái út Trần Vũ Quỳnh Hoa, gia đ́nh Trần Vũ Đức Hùynh, ÔB. Hiệu

vợ chồng cô con gái Trần Vũ Thanh Hiền

gia đ́nh Trần Vũ Diễm Hồng

gia đ́nh bên ngọai, Niên trưởng Vũ Quang Khánh đại gia đ́nh Pháo thủ Trần Đức Hiệu năm 2001, thật đẹp