Pháo Thủ Tôn Thất Bôn

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 102 Pháo Binh Cơ Động