Pháo Thủ  Tăng Xuân An

Sinh ngày 9 tháng 8 năm 1941 tại Cần Thơ
Tốt nghiệp khóa 17 Sĩ Quan Trừ Bị Trường Thủ Đức
Ngành Pháo Binh
11/1964 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn  212 Pháo Binh
Cơ hửu Sư Đoàn 21 Bộ Binh Cần Thơ
1/1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 101 Pháo Binh Cơ Động Huế
7/1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 212 Pháo Binh
giữ Chức vụ Pháo Đội trưởng Pháo Đội C.

1975 tù cải tạo 5 năm 7 tháng
đến Hoa Kỳ 5 tháng 6 năm 1992
Định cư tại California.