Trung Úy Tạ Huy Lương

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955

Tiểu đ̣an 24 Pháo Binh Ban Mê Thuột

Tử nạn trong một tai nạn xe cộ tại Sài g̣n
trên đường đáo nhận đơn vị mới,
Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến