Pháo Thủ Phan Văn Khải

Sinh ngày 29-10-1930 tại Sa Đéc
1952 Nhập Ngũ tại Sở Vật Liệu Truyền Tin
Thuyên chuyển về Đại Đội Truyền Tin Tổng Thống Phủ
1960 Tốt Nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Đặc biệt Nha Trang  
Gia Nhập Binh Chủng Pháo Binh
Thụ Huấn Sĩ Quan Căn Bản Pháo Binh tại Trường Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 22 Súng Cối
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh Biên Ḥa 
Tiểu đoàn 38 Pháo Binh đổi thành TĐ250PB
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 104 Pháo Binh Cơ Động
Thụ huấn khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Trường Pháo Binh
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Hậu Nghĩa
Tù cải tạo gần 6 năm 

Đ
nh cư tại Florida Hoa Kỳ từ năm 1995