Thiếu Tá Phan Trác Thành

 

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức


Tiểu Đ̣an Trưởng TĐ212 PB tại Sóc Trang.