Pháo Thủ Phan Khắc Nhượng
 Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh B́nh Thủy
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nha Trang.
Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh.
Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH Sài G̣n.
Tổng Cục Quân Huấn
THuyên chuyển về Trường Bộ Binh THủ Đức.
Chi Khu trưởng Chi Khu Sầm Giang.
Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
Đă theo học các khóa Anh ngữ Quân Đội, Quân Chánh,
Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp, và Pháo binh, Khí tượng,
Bảo tŕ dụng cụ khí tượng tại Hoa Kỳ.
 Du hành quan sát tại Hạ-Uy-Di.
Tù cải tạo 9 năm

Định cư tại Nam California