Cố Thiếu Tướng Phan Đ́nh Sọan

(16-11-1929 - 25-02-1972)

Tốt nghiệp khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh

Tiểu đ̣an 2 Pháo Binh
16-07-1955 Thuyên chuyển đến Tiểu đ̣an 5 Pháo Binh
Du học tại Hoa Kỳ khóa Pháo binh Cao cấp
Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 2 Pháo binh
21-2-1959 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đ̣an 2 Bộ Binh
1-12-1959 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đ̣an 1
1-7-1963 Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo binh QLVNCH
Theo hoc Chỉ Huy và Tham mưu tại Hoa ky Leavenworth
Thuyên chuyển về Trường đại Học Quân Sự
1-10-1965 Quyền Chỉ Huy Phó Pháo Binh QLVNCH kiêm Chỉ Huy Phó Trường Pháo binh QLVNCH
16-11-1965 đến 24-4-1968 CHT Trường Pháo Binh QLVNCH
1-10-1968 đến 31-01-1972 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH
1-2-1972 Tư lệnh Phó Quân Khu 1.
25-02-1972 Tử nạn phi cơ trưc thăng khi rời Hạm đội số 7 về Đà nẵng
Truy thăng Thiếu Tướng