Trung tá Phan Bỉnh Kiên

 

 

Sinh năm 1931 tại Sài G̣n
-1953 SVSQ Khóa 10 Trần B́nh Trọng/TVBQGVN tại Đà Lạt.
-1955 Du học Pháo binh tại Châlons-sur-Marne Pháp quốc

- 1957 Pháo Đội trưởng /Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Cần thơ, Trăng Bàng.

-1958 Du học Hoa kỳ 1959, tốt nghiệp khóa BOC, và Truyền Tin,
-1959 Trưởng pḥng Nhân Viên BCH/PB/QLVNCH.
-1962 Du học khóa Khí tượng Pháo Binh và Radar tại Ft Sill
-1964 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
-1966 Tiểu Đoàn Trưởng
Tiểu Đoàn 36 Pháo Binh Cần Thơ
-1969 Tốt nghiệp Chỉ Huy Tham Mưu Cao cấp tại Đà Lạt
-1970 Trưởng Pḥng 3 kiêm TTT/TTHQ SD21BB,
kiêm CHP/PB/SD21BB Hành quân tại B́nh Long - An Lộc
-1973 Văn pḥng Tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia/VNCH
-1975 Tù Cải tạo 6 năm
-1981 Định cư tại Oakland California.
-1982 Chuyên viên Diện tử Muni Railway/San Francisco City
-2001 Hưu trí về ở San Jose California