Niên Trưởng Phạm văn Phan

 

 

 

 

  Xuất thân khóa 4 Sĩ Quan Trừ bị Thủ đức

   1954 / Đơn vị đầu tiên  là Tiểu đoàn 26 Pháo binh tại Nam giao (Huế).

   1956 / Du học Hoa kỳ

   1957 / Sĩ quan tùy viên của Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Trang  CHTPB/QLVNCH.

   1958 / Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 Súng cối tại CC/KQ Biên ḥa.

   1962 / Giám đốc Quân huấn Trường PB/QLVNCH.

   1963 / Du học Hoa kỳ .

   1966 / Tiểu đoàn trưởng TD 26 PB sau đổi tên là TD22PB đồn trú tại Tam Kỳ.

   1970-1974 Chỉ huy trưởng Pháo binh Sư đoàn 25 Bộ Binh tại Củ chi .

   1972 / Thăng cấp Đại Tá thực thụ

   1974 / Theo học khóa Cao đẳng Quốc pḥng tại Saigon .

         

     

                 Sau 1975 định cư tại Columbia South Carolina .

                 Tốt nghiệp Cử nhân điện tử tại South carolina state university

                 Chuyên viên nhà máy sản xuất chất liệu nguyên tử (nuclear pellets) tại Columbia , SC. (Nuclear fuel
                 division ) của công ty  điện tử Westinghouse .                   

   Hưu trí năm 1997 .