Pháo Thủ  Phạm Đ́nh Truyền 

Sinh 17/11/1945 tại Sài G̣n
Tốt nghiệp khóa 22 SQ Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
Tốt-nghiệp Khóa 1/72 PBTC
1966-1968 Tiểu đoàn  39 PB    SQ Tiền sát
1968-1970 Tiểu đoàn 63 Pháo Binh    Trung-độii Trưởng
1970-1975 Tiểu đoàn 223 PB  Pháo-đội phó & Pháo-đội Trưởng
1975 Tỵ nạn CS tại Hoa-Kỳ
Đinh cư tai Indianapolis, IN