Pháo Thủ  Phạm Đ́nh Thân 

Sinh năm 1944
Nhập học khóa 26 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Tốt nghiệp khóa Căn Bản Sĩ Quan Pháo Binh

1968 - 71 Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Dù
1971 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh tại G̣ Vấp
Trung úy Pháo Đội Trưởng Pháo Đội C.

Định cư tại Nam California