Pháo thủ  Phạm Công Cẩn


Động viên khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh   
6/1955 Thuyên chuyển Tiểu đoàn 12 Pháo Binh Di An, Sĩ quan Quân xa Tiểu Đoàn
1956 Thuyên chuyển Tiểu đoàn 1 Súng Cối Quảng Trị

Trung úy Pháo Đội trưởng

1960 Du học Hoa Kỳ khóa BOC và Truyền Tin
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Đà Nẵng

Trưởng Ban Hành Quân Huấn Luyện Tiểu Đoàn

Huấn luyên viên Tác xạ, và các khóa Quan Sát viên phi cơ

Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 231 Pháo Binh Man Mê Thuột
Đại úy Pháo Đội trưởng
1968 Thiếu tá Tiểu Đoàn phó Tiểu Đoàn 231 Pháo Binh
1969 Trung tá Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 232 PB Darlac Ban Mê Thuột
1973 Quân Trưởng Quân Buôn Hô Darlac
15-3-1975 Trung tá Tỉnh Trưởng tỉnh Darlac Ban Mê Thuột

Đ
nh cư tại Florida Hoa Kỳ