Thiếu tướng Nguyễn Xuân Trang

Sinh ngày 17-6-1924 tại Sài G̣n Việt Nam
1948 Tốt nghiệp khóa đào tạo Sĩ quan Nước Ngọt thăng cấp Thiếu úy
1949 Tốt nghiệp Trướng Vơ Bị Liên Quân Coetquidan Pháp
1950 Tốt nghiệp Trường Pháo Binh Idar Oberstein tại Đức quốc
1/7/1950 thăng cấp Trung úy
9/1950 đến 2/1952 Tiểu đoàn 5 Bộ Binh Việt Nam tại Sóc Trăng
3-7/1952 Theo học Tham Mưu tại Hà Nội
8/1952 đến 12/1952 Pháo đội trưởng Tiểu đoàn 5 Pháo Binh Việt Nam  Sơn La
            1/8/1952 thăng cấp Đại úy
-Tiểu đoàn phó
           
1/7/1953 Thăng cấp Thiếu tá
 
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Pháo binh VN tại Bùi Chu, Nam Định
7/1954 Thăng cấp Trung tá
1-12/1955 Giám Đốc Nha Quân Cụ
4/1955 Thăng cấp Đại tá
1/1956 đến 12/1957 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH
1958 học Anh ngữ
9/1959 Du hành quan sát Trung tâm Hỏa tiễn Fort Braggs Texas Hoa kỳ
10/1959 đến 6/1960 Theo học khóa Chỉ huy Tham mưu Ft Leavenworth, Kansas Hoa Kỳ
8/1960 đến 9/1963 Tham Mưu trưởng Quân Đoàn 1
10/1963 đến 2/1964 Chi Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH
3/1964 đến 9/1964 Tham Mưu trưởng Quân Đoàn 4
1/4/1964 Thăng cấp Chuẩn tướng
10/1964  đếm 3/1965 Tư lệnh phó Quân Đoàn 2 Pheiku
4/1965 đến 5/1966 Chỉ Huy Trưởng Huấn Khu Dục Mỹ
6/1966 dến 12/1967 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH
1/7/1968 Thăng cấp Thiếu tướng
1/1968 đến 4/1975 Tham Mưu phó Nhân viên Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
Tù Cải Tạo 12 năm

       NguyenXuanTrang      

Ngày 9 tháng 5, 2015 qua đời tại Hillsboro, Oregon - Thọ 91 tuổi