Pháo Thủ Nguyễn Xuân Sơn

Tốt nghiệp khóa 17 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 29 Pháo Binh Di An
Phục vụ tại Ban Pháo Binh Phước Thành, B́nh Long
Sát nhập Tiểu Đoàn 9 Súng Cối, Sa Déc.
Quân số thuộc Pháo Binh Sư Đoàn 9 Bộ Binh
 biệt phái Văn Pḥng Tư Lệnh SĐBB
Trung úy thuyên chuyển về Sư Đoàn 9 Bộ Binh.
Đại úy thuyên chuyển về Pḥng 3 Bộ Tổng Tham mưu
thành phần Phái đoàn Ban Liên Hiệp Quân Sự 4 bên, 2 bên Trung ương.
thăng cấp Thiếu tá.

4/1975 tù cải tạo
6/1990 định cư tại Tiểu bang New York Hoa Kỳ
1990-2007 Làm việc tại tổ hợp CDS trợ huấn người khuyết tật
Cộng tác với nhà Xuất bản Krause, phụ trách phần sưu tầm tiền tệ Việt Nam
Hôi viên Hội Tem Đông Dương, Hội Tiền Tệ Quốc tế (IBNS)
Chủ biên Bản tin sưu tầm tiếng Việt
với sự tham gia sưu tầm nghiên cứu từ Viêt Nam, Anh, Bỉ, Hoa Kỳ, Pháp, và Canada.