Thiếu tá Nguyễn Xuân Lục

                                                                       

Xuất thân khóa 13 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt 1958
Du hành tại Hoa Kỳ BOC và Địa h́nh
1959-60 Pháo Binh Quân Đ̣an 2 tại Ban Mê Thuột
1960-64 Tiểu đ̣an 1 Súng cối Quảng Trị
1964-67 Tiểu đ̣an 36 Pháo binh
1967-69 Du học Hoa Kỳ
1969 Tiểu đoàn phó Tiểu đ̣an 33 Pháo binh tân lập
1969 Tiểu đoàn phó Tiểu đ̣an 47 Pháo binh tân lập
1972 Tiểu đ̣an trưởng Tiểu đ̣an 68 Pháo binh
Tù cải tạo 6 năm 8 tháng
California 5/1991 cho đến nay.

 

h́nh chụp Sĩ quan Pháo binh trong ngày khóa 13 họp mặt