Pháo Thủ  Nguyễn Xuân Hiếu


 
Sinh năm 1940
1962 gia nhập Quân chủng Không quân
Học bay tại Hoa Kỳ
thiếu điều kiện sức khỏe, thuyên chuyển về pḥng Dịch thuật BTL/KQ
Theo học khóa 17 Sĩ quan trừ bị
gia nhập Binh chủng Pháo binh
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 71 Pháo binh Mỹ tho
Quan Sát viên phi cơ
Thuyên chuyển về Pháo binh Sư đoàn 7 Bộ binh
1969 Du học Hoa kỳ khóa Bảo tŕ Quân xa
1970 Thuyên chuyển về Trường Pháo binh
1972 Pháo đội trưởng Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Pḥng Không
1975-84 Tù cải tạo
1987 Vượt biên tới Hoa kỳ

Đ
nh cư tại Nam Cali