Pháo Thủ Nguyễn Viết Hà
 Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1940 tại Huế
Tốt nghiệp khóa 10 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
  Binh Chủng Pháo Binh
1961-1966 Tiểu Đoàn 7 Súng Cối Thủ Thừa Long An.
Quan Sát Viên Phi Cơ của BCH/PB/SD7BB
Thụ huấn khóa Pháo Đội Trưởng năm 1966.
1967-1971 Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Huấn Luyện Viên Tác Xạ
Tốt nghiệp khóa Tiểu Đoàn trưởng năm 1969
1971-1972 Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh G̣ Vấp
Biệt phái TTPHHL/Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn 3
1972-1975 Tiểu Đoàn 46 Pháo Binh Biên Ḥa
Pháo Đội Trưởng, Trưởng Ban 3, Tiểu Đoàn Phó.

Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương
Tù cải tạo 7 năm

Định cư tại Cali Hoa Kỳ 6/1994.