Niên trưởng  Nguyễn Văn Trước
 


 1953 Tốt nghiệp khóa 8 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Binh Chủng Pháo binh
Huấn Luyện Viên tại Trường
Pháo Binh Phú Lợi
  Tiểu đ̣an trưởng TD1SC tại Quảng Trị
Du học Pháo Binh Cao cấp Ft Sill Hoa kỳ
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn II
 Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu đ̣an  Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến Gia Định

 Chi Huy Trưởng Pháo binh SD Thủy Quân Lục Chiến
1974 Giải ngũ v́ đáo hạn tuổi
1975 chết v́ tai nạn xe cộ tại Sài G̣n