Pháo Thủ Nguyễn Văn Thiệp

 

 

 Sinh 1940 tại Thắng Tam, Vũng Tầu

1962 Tốt nghiệp Tú Tài 2 Ban Toán

8/1962 khóa 14 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, khóa 14 Căn Bản Pháo Binh

1963 Thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 9 Súng Cối Qui Nhơn
1964 Tiểu đoàn 9 Súng Cối di chuyển về Sa Déc
TD 9 SC giải tán, thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa

9/1966 đến 2/1968 giải ngũ

2/1968 tái ngũ tŕnh diện Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh 

1969 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH

1971 BCH/PB/QL di chuyển về Biệt Khu Thủ Dô, SQ Chính Huấn
10/1974 thụ huấn Pháo Binh Cao Cấp
1/1975 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 50 Pháo Binh Lai Khê

Pháo Đội trưởng Pháo Đội A/TD50PB

5 năm tù cải tạo
1993 Đến Hoa Kỳ theo diện HO 15 với gia đ́nh
1993 Định cư tại Georgia
 

                                  tại vị trí Long Thành                         và lớp học PHáo Binh Cao Cấp