Cố Đại tá  Nguyễn Văn Sử

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
Tiểu Đ̣an 1 Pháo Binh Cần Thơ
 Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 26 Pháo Binh Nam Giao Thừa Thiên
  Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 7 Pháo Binh Mỹ Tho
Chỉ Huy Trưởng PB/SD7BB Mỹ Tho
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đ̣an 4 Cần Thơ
Trường Chỉ Huy Tham Mưu tại Đà Lạt
Quân Sự Vụ Trưởng Quân Sự Vụ Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Qua đời 1972