Cố Trung tá Nguyễn Văn Sắc

 

 

 (30/09/1934  -  31/10/2005)

Theo học khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955

Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Quảng Trị

Tiểu Đ̣an 1 Súng Cối
Tiểu Đ̣an trưởng TĐ12PB tại
Huế
Bị thương tại Cam Lộ Quảng Trị

Giải ngũ

Qua đời ngày 31 tháng 10 năm 2005 tại Sacramento California
 

nghi lễ phủ kỳ tại nhà quàn quang cảng tại nhà quàn

ngày lễ 30 ngày của cố Trung tá Nguyễn Văn Sắc tại Sacramento, Cali các bạn đồng khóa tham dự