Pháo Thủ  Nguyễn Văn Nghiêm
 

 

Sinh năm 1934 tại Quảng Yên Bắc Việt
4/1954 Tŕnh diên nhập ngũ để theo học khóa 9 Trường Vơ Bị Đệ Tam Quân khu.
Giai đoạn 2 theo học tại Trường Pháo Binh Quân Đội Liên Hiệp Pháp tại Hà Nội.
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 33 Pháo Binh Việt Nam.
Ngày 1/10/1954 di chuyển vào Khánh Ḥa Nha Trang.
Tiểu đoàn 33 Pháo Binh giải tán sát nhập Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh
Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh cải danh thành Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh thuộc SD4DC.
7/1956 thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu Pḥng 5.
1/1957 thuyên chuyển về Nha Chiến Tranh Tâm Lư Bộ Quốc Pḥng
Theo học khóa đào tạo Sĩ Quan Hiện dịch tại Nha Trang
6/1959 theo học khóa Căn bản Sĩ quan Pháo Binh tại Trường Pháo Binh.
10/1960 Măn khóa thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh 155 ly.
11/67 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh Tân lập
1/1971 Du học Pháo Binh Cao cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ.
12/1971 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh G̣ Vấp.
cấp bậc cuối cùng Thiếu tá, Tiểu Đoàn Phó.
6/1975 tù cải tạo 9 năm.
6/1991 đoàn tụ gia đ́nh tại Hoa Kỳ
Định cư tại Houston Texas.