Pháo Thủ Nguyễn văn Khôi

 

Sinh ngày 28/1/1935 tại  Bắc Việt.
 28/7/54 từ Hà Nội di cư vào Nam (Sài G̣n) và xong Tú Tài 2 Toán cuối niên khóa 55-56.
1962, bị động viên vào khóa 14 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, binh chủng Pháo Binh, ra trường cấp bậc Chuẩn úy.
Phục vụ tại TD 5 PB Tam Hiêp, Biên Ḥa rồi TĐ 221 PB ở KonTum.
6-1966 giải ngũ, cư ngụ tại Đại học xá Minh Mạng, Quận 5 Chợ Lớn
1967 Đại diện Sinh viên Đại Học Xá Minh Mạng
Tái ngũ sau biến cố “Tết Mậu Thân 1968”.
Huấn luyện Quân sự học đường cho Sinh Viên Sài G̣n
 Biệt phái ngoai ngạch về trường Trung học Nguyễn Trăi Khánh Hội. 
1972: Đại úy
6-75 tới 5-81  tù cải tạo.
Sang Mỹ theo diện HO 2 ngày 27/4/1990.
  Học lại và lấy được Bachelor Degree về Toán tại trường SFSU.
Dậy học tai Học Khu San Francisco (SFUSD) tới 2005. 
Đă viết:
 Buồn Vui Cải tạo I và II, Đời Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh, cùng  nhiều bài ngắn khác trong "Vài Ḍng Tùy Bút".
 Hiện ngụ tại: 1212 Connecticut St, San Francisco, CA 94107.