Pháo Thủ  Nguyễn Văn Hiếm
 

 

Tốt nghiệp khóa 2/68  Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức

Gia nhập binh chủng Pháo binh 
1969 - 1971 Tiểu đ̣an 52 Pháo Binh
1971-1975 Tiểu đoàn 183 Pháo Binh

Cư ngụ tại California USA