Pháo Thủ Nguyễn Tiến Ích

Sinh năm 1931 tại làng Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Bắc Việt.        

 V́ chiến tranh măi đến tháng 6 năm 1948,  lúc 17 tuổi mới đậu bằng Tiểu học.  Năm 1952 gọi động viên khi đă có Tú Tài 2 và đă ghi danh học Toán Đại cương của Đại học Hà Nội.  Tốt nghiệp khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ngành Pháo binh.  Tháng 6/1955 chuyển qua Quân Chủng Hải quân du học 2 năm tại Trường Hải quân Brest Pháp quốc.  Về nước Huấn luyện viên  trường Hải quân Việt Nam, huấn luyện về nhiên liệu, nhớt mỡ và động cơ diesel cho trường Cơ Khí.   1960 v́ đă đậu 3 bằng cử nhân Toán là Toán Đại Cương, Toán Vi Tích Phân và Cơ Học Thuần Lư của Đại Học Saigon nên được biệt phái về trường Vơ Bị Đà Lạt và cũng nhờ đó hoàn tất được học tŕnh Cử Nhân Giáo Khoa Toán.  1963 trả về Hải quân khi trường Đà Lạt đă có đủ SQ cán bộ Văn hóa.   Được chọn du học Hoa Kỳ tại Viện Kỹ Thuật Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, viết tắt là MIT) để học về Kiến Trúc Chiến Hạm (Naval Architecture).  Lên đường 6/1966,  sau một năm học kiểm tra khả năng ở trường Hậu Cử Nhân Hải Quân (Naval Post-Graduate School) ở Monterey th́ được chuyển về MIT,  và bắt đầu học ngay từ mùa hè năm 1967. Tháng 6 năm 1969, đậu Master về Naval Architecture và Naval Engineer. Hai năm sau, tốt nghiệp bằng Ph. D. về Structural Mechanics.  Về nước làm việc tại Hải Quân Công Xưởng, Chuyên viên của Bộ Kế Hoạch mới thành lập, dậy Toán Cơ ở trường Khoa Học và làm chuyên viện đại học trong văn pḥng Thứ Trưởng Giáo dục Đỗ Bá Khê cho đến ngày mất nước.
Tù cải tạo từ 15-6-1975 đến 15-11- 1977. Trong trại cải tạo, đă t́m lại được Đức Tin.

 Năm 1978 bị tù thêm gần một năm ở A30, sâu  trong rừng, gần Tuy Ḥa về tội phản quốc, vượt biên mà không thoát. Sau ba bốn lần đi hụt nữa, thoát được và tới Songkla Thái Lan vào tháng 6 năm 1981 và được nhận vào Mỹ tháng 9 năm đó. Gia đ́nh bị nhà cầm quyền cộng sản om hồ sơ cho măi đến năm 1985 mới qua được theo diện đoàn tụ.

Bây giờ có ba con gái, ba con rể, bẩy cháu ngoại, năm trai, hai gái định cư tại Nam California.  Tạ ơn Thượng Đế.