Pháo Thủ  Nguyễn Thành Chí

 

Tốt nghiệp khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
Tiểu đ̣an 5 Pháo Binh tại Bắc Việt
Du học Pháp
Trường Thủ Đức, Huấn Luyện Viên Pháo Binh
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu đ̣an 4 Pháo Binh Tam Hiệp Biên Ḥa
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 35 Pháo Binh Đà Nẵng
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đ̣an 21 Bộ Binh
Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Theo học khóa Cao Đẳng Quốc Pḥng
Bộ Quốc Pḥng, Trưởng Khối Nhân Viên

Từ trần ngày 27 tháng 10 năm 2014 tại DE / USA


 

Niên trưởng Nguyễn Văn Tư và Niên trưởng Nguyễn Thành Chí 2/6/2007

Niên trưởng Chí tại Hoa Kỳ