Pháo Thủ  Nguyễn Tất Đạt

Sinh năm 1944 tại Hà Nội
Tốt nghiệp khóa 21 Sĩ Quan Trừ Bị
Trường Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
1966 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 252 Pháo Binh Đức Ḥa Long An.
Chức vụ Sĩ Quan Tiền Sát, Trung Đội Trưởng.
1969 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 46 Pháo Binh tân lập tại Biên Ḥa.
Huấn Luyện Viên Tác xạ Tiểu Đoàn
1970 Trung Đội Trưởng PB Nhà Bè
1971 Tốt nghiệp khóa 2/71 Pháo Đội Trưởng
1972 Pháo Đội Trưởng Pháo Đội A/45 PB
1973 Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B/46 PB
Đại úy Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn  kiêm Pháo Dội Trưởng PD/CH&CV
Tù cải tạo 7 năm
1985 Định cư tại Canada theo diện đoàn tụ gia đ́nh