Pháo Thủ Nguyễn Quang Thịnh
Pháo Binh Sư Đ̣an 25 Bộ Binh

 

Anh Chị Nguyễn Quang Thịnh trong ngày vui của gia đ́nh

bàn bè họp mặt trong ngày gập mặt các pháo thủ nam Cali