Cố Trung tá 
Nguyễn Ngô Thanh 


 1933 tại Bắc Ninh
Giáo chức tại Bắc Ninh
Động viện khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, tốt nghiệp ngành Pháo binh.  
Thuyên chuyển về Pháo binh Vị trí Mỹ Tho
Du học Pháo Binh Ft Sill Hoa kỳ
Tiểu đoàn 26 Pháo Binh Nam Giao
Tiểu đoàn 5 Pháo binh Biên Ḥa
Trường Pháo binh Thủ đầu Một, Dục Mỹ
Du học Pháo binh Cao Cấp Hoa kỳ
Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa
Trưởng pḥng Bộ Chỉ Huy PB/QLVNCH
Tù cải tạo trại Hoàng Liên Sơn
1977 được nhà nước báo tin đă qua đời một năm trước (1976)
và được trả quyền công dân

Là một quân nhân, một cấp chỉ huy tài đức, liêm khiết, luôn t́m ṭi học hỏi, giúp đỡ mọi người, được đồng đội kính nể và yêu thương.
Là một người chồng, người cha gương mẫu, đă để lại cho các con nhiều gương sáng, 
biết hy sinh để phục vụ cho đời và cho người.


     
Nếu có quí vị nào biết thêm tin tức về cố Trung tá Nguyễn Ngô Thanh, 
xin thông báo cho gia đ́nh hay website Pháo binh. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ..