Pháo Thủ  Nguyễn Ngọc Sáu

 


 1953 Tốt nghiệp khóa 8 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Huấn Luyện Viên Địa h́nh tại Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt

Gia nhập Binh Chủng Pháo binh năm 1955
1956 Đại đội trưởng Đại đội Súng Cối 106 ly tại Ban Mê Thuột
1958 Tiểu đ̣an trưởng TD23SC tại Dục Mỹ
1960 Du học Pháo Binh Cao cấp Ft Sill Hoa kỳ

1961 Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu đ̣an  7 Súng Cối, đồn trú tại Phi trường Biên Ḥa
1963 
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu đ̣an 26 Pháo binh Đà Nẵng
1965 Chi Huy Trưởng Pháo binh SD2BB tại Quảng Ngăi
1969Du học khóa Tham Mưu tại Ft Leavenworth Hoa Kỳ
1970 Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Quảng Đà tại Dà Nẵng
1973 Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng
1974 Chỉ Huy Phó Pháo Binh Quân Đ̣an 3 tại Biên Ḥa
1975
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đ̣an 2