Pháo Thủ  Nguyễn Minh Giỏi

1959 Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ Quan Trừ Bị,
 binh chủng Pháo Binh
Ra trường thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Súng Cối Biên Ḥa, Long An.
1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh Kontum.
Tốt nghiệp Thủ khoa khóa Pháo đội trưởng năm 1962.
1963 Quyền Pháo Đội trưởng PDA/TD22PB.
1965 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 211 Pháo Binh Bặc Liêu
1968 Pháo đội trưởng Pháo đội A Tiểu Đoàn 211 Pháo Binh
1969 Tốt nghiệp Khóa Tiểu Đoàn trưởng.
1970 Pháo Đội Trưởng PĐCH/TĐ211PB.
1971 Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 211 Pháo Binh
1972 Du học thụ huấn Pháo Binh Cao Cấp Ft Sill Okla.
1973 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH, 
Trưởng Ban Kế Hoạch Pḥng Nghiên Huấn
1974 Trưởng Pḥng Tiếp Vận BCH/PB/QLVNCH.
4/1975 Tù cải tạo 8 năm
1993 Đến Hoa Kỳ định cư tại Hawai
Năm 2000 hưu trí