Pháo Thủ Nguyễn Khoa Bảo
 

 
 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955

Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Quảng Trị

Tiểu Đ̣an Trưởng TĐ1SC Quảng trị.
Tiểu Khu Phó Tiểu Khu Thừa Thiên

Tham Mưu Trưởng Sư Đ̣an 3 Bộ Binh
Tham Mưu Trưởng Sư Đ̣an 2 Bộ Binh

Qua đời ngày 27 tháng  3 năm 1998 tại nam California