Pháo Thủ  Nguyễn Khắc Thiệu

 


Sinh năm 1924 tại Hải Dương Bắc Việt 
1953 Tốt nghiệp khóa 3 Đống Đa Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
1954 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh tại Huế
1955 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh tại Dĩ An, Biên Ḥa
1957 Thuyên chuyển về Lữ Đoàn Pḥng Vệ Tổng Thống Phủ, Liên Đội Phó.
1958 thăng cấp Đại úy
1959 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
1960 Du hành quan sát tại Pháo Binh Sư Đoàn 25 Hoa Kỳ tại Nam Hàn.
Thuyên chuyển về BCH/PB/Quân Đoàn 3 tại Sài G̣n
1961 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh Vũng Tầu
1965 thăng cấp Thiếu tá,
1967
Chỉ huy trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 7 Bộ Binh Mỹ Tho
1970 thăng cấp Trung tá
1971 Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Đà Lạt
Măn khóa thuyên chuyển về BCH/PB/Quân Đoàn 4 Cần Thơ vơi chức vụ Chỉ Huy Phó
1973 Thăng câp Đại tá thực thụ và tái đảm nhiệm chức vụ
Chỉ huy trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 7 Bộ Binh Mỹ Tho
 

Năm 1975 tù cải tạo 13 năm
Định cư tại Dallas Texas

 

Từ trần ngày thứ bảy 21 tháng 6 năm 2014

Hưởng thọ 91 tuổi.