Pháo Thủ  Nguyễn Kép

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh
Chi Khu trưởng Chi Khu Thạch An Pleiku
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 1 Súng cối Quảng Trị
Xủ lư thường vụ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng TD1SC
Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Long B́nh 12/1974 đến 4/1975
Học tập cải tạo Yên Bái
Đĩnh cư tại MA,
Cali, Massachutset

qua đời ngày 3 tháng 2 năm 2012 tại MA thọ 83 tuổi.