Pháo Thủ Nguyễn Đức Trụ
 


Sinh 2 tháng 2 năm 1944
Tốt nghiệp khóa
2/68 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh G̣ Vấp
Sĩ quan Tiền Sát Viên, SQ Trung Đội Trưởng
Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Biên Ḥa
Trung Đội trưởng Trung Đội 313, 314
Cấp bậc cuối cùng Trung úy
Tù cải tạo 3 năm

 Anh Dũng Bội Tinh  cấp Lữ Đoàn.
1 Chiến trường Ngoại biên bội tinh

1982 định cư tại Đức